Bepiločių orlaivių skraidymo taisyklės

Kadangi šiais laikais dronai naudojami ne tik profesionalų, tačiau ir mėgėjų, kurie išbando įrangos funkcionalumą pramogoms – svarbu kuo daugiau žinoti apie taisykles, kurios reglamentuoja drono veiklą. Nepamirškite, kad bepilotis orlaivis – irgi orlaivis, tad juo naudotis reikia remiantis šalies įstatymais.

Bepiločių orlaivių skraidymo taisyklės
Dronu mokymai a2 kategorija

ATNAUJINTA 2024-01

Svarbūs apibrėžimai

 • Dronas – bepiločių orlaivių sistema (UAS)
 • Drono naudotojas (savininkas) – kurių įrenginiai turi kamerą arba sveria daugiau negu 250 g, privaloma registracija internete TKA.lt.
 • Drono valdytojas – pagal numatytus kriterijus ir klases reikalingas teorijos egzaminas. (Žiūrėti lentelę.)

Naudinga

Gidas – kaip užregistruoti droną.

Dėl taisyklių konsultacijų kreiptis į TKA.lt

SVARBU

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. bepilotis orlaivis (BO) neturintis C klasės ženklo, gali būti skraidinamas atviroje kategorijoje:

 • A1 pakategorėje: BO iki 500 g;
 • A2 pakategorėje: BO iki 2 kg;
 • A3 pakategorėje: BO iki 25 kg.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. bepilotis orlaivis (BO) be C klasės ženklo atviroje kategorijoje galite skraidinti:

 • A1 pakategorė: jei BO svoris mažesnis nei 250 g;
 • A3 pakategorė: jei BO svoris mažesnis nei 25 kg.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visi parduodami bepiločiai orlaiviai yra suskirstyti į klases, atsižvelgiant į jų C klasės žymėjimą.

Jei bepilotis orlaivis nepriklauso jokiai iš ES reglamente 2019/945 numatytų klasių arba yra privačiai sukonstruotas, jis gali vykdyti skrydžius tik apribotoje atvirojoje kategorijoje.

Apribota atviroji kategorija (Bepiločiai orlaiviai be C klasės ženklinimo arba privačiai sukonstruoti):

 1. Galima vykdyti skrydžius A1 pakategorijoje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant krovinį, neviršija 250 g.
 2. Galima vykdyti skrydžius A3 pakategorijoje, jei bepiločio orlaivio didžiausioji kilimo masė, įskaitant degalus ir krovinį, neviršija 25 kg.

Pavyzdys: Jei bepilotis orlaivis neturi C klasės ženklo, sveria 2 kg ir skrydis vykdomas tankiai apgyvendintoje aplinkoje, visais atvejais reikalingas specialiosios kategorijos naudojimo leidimas.

Oficialiai patvirtintą C klasės bepiločių orlaivių sąrašą galite rasti čia: https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones


Dronų klasės – atviroji kategorija

Pakategorė

A1

A2

A3

Galima skristi virš pavienių pašalinių žmonių, tankiai gyvenamų teritorijų, negalima skristi masinių renginių metu ar virš žmonių susibūrimų.

Reikalavimas pilotui su C1 klasės orlaiviu – internetinis teorijos žinių kursas ir internetinis egzaminas.

Galima skristi virš tankiai gyvenamų teritorijų. 

Reikalavimas pilotui– internetinis teorijos žinių kursas ir internetinis egzaminas bei papildomai – egzaminas TKA egzaminų klasėje.

Galima skristi už tankiai gyvenamų teritorijų ribų, kur nėra pašalinių žmonių

Klasė

C0 arba bepilotis be C klasės ženklo, arba privačiai sukonstruotas

C1

C2

C3 arba C4 arba privačiai sukonstruotas

Svoris

iki 250 g.

iki 900 g.

iki 4 kg.

iki 25 kg.

Žingsniai, kuriuos reikia atlikti ↓

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

Žingsniai

 • Drono savininkas turi užsiregistruoti kompetentingoje institucijoje - TKA.lt

 • Autentiškas UAS naudotojo registracijos numeris turi būti aiškiai atvaizduotas ant bepiločio orlaivio ir įvestas į bepiločio orlaivio tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą (e-identifikavimo sistemos reikalavimas taikomas nuo 2024-01-01, bepiločiams orlaiviams pažymėtiems C1-4 klasės ženklu);

 • Perskaityti drono gamintojo instrukciją.

 • Susipažinkite su baziniu žinių kursu ir išlaikykite egzaminą internetinėje sistemoje (A1/A3) - TKA.lt

 • Savarankiškai pasiruoškite ir išlaikykite teorijos egzaminą kompetentingoje institucijoje (A2) - TKA.lt

Papildoma informacija

Negalima skristi virš žmonių minios ir kiek įmanoma minimizuoti skrydžius virš pavienių pašalinių žmonių.

Galima skristi, kai horizontalus atstumas yra ne mažesnis nei 30 metrų nuo pašalinių žmonių arba atstumas ne mažesnis kaip 5 metrai, kai įjungta mažo greičio režimo funkcija. Kitais atvejais taikyti 1:1 taisyklė.

Skristi leidžiama išlaikant saugų atstumą tarp bepiločio orlaivio ir žmonių, gyvūnų bei kitų orlaivių. Išlaikomas nemažiau nei 150 metrų horizontalus atstumas tarp BO ir pašalinių žmonių, gyvenamųjų, komercinių, pramoninių ir poilsio zonų.


Draudžiama atvirajai kategorijai

 1. Skristi virš žmonių minios.
 2. Skristi aukščiau kaip 120 m nuo žemės.
 3. Skristi šalia oro uostų, oro uostų prieigų, šalia sraigtasparnių kilimo ir tūpimo aikštelių.
 4. Fotografuoti, filmuoti žmones ar įrašinėti jų pokalbius be leidimo.
 5. Skraidinti pavojingus daiktus.
 6. Keisti drono techninius parametrus (išskyrus privačiai pagamintus).

Prieš skrendant

 1. Pasitikrinti draudžiamas ir ribojamas zonas, kuriose negalima skraidyti – Oran.lt
 2. Nepaleisti skrendančio drono iš akių (priklauso nuo drono tipo).
 3. Išlaikyti saugų atstumą nuo žmonių ir gyvūnų.
 4. Vykdydamas skrydį naktį užtikrina, kad būtų įjungtas bepiločio orlaivio žalias mirksintis žiburys (reikalavimas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.).
 5. Iškart informuoti kontroliuojančią instituciją, jei jūsų dronas sužeidė žmogų ar įskrido į draudžiamą zoną.
 6. Laikytis drono instrukcijoje numatytų reikalavimų.

Internetinio egzamino baigimo ir drono naudotojo registracijos pavyzdys

DUK

 • Egzamino galiojimo laikas

  Mokymų egzamino baigimo patvirtinimas galioja 5 metus nuo išlaikymo dienos.

 • Kur galioja leidimai?

  Naujai išlaikyti egzaminai Lietuvoje (nuo 2021 m.), leidimai galios visoje Europos sąjungoje, tačiau reikia pasidomėti papildomais šalies apribojimais.

 • Dronų žymėjimas

  TKA sistemoje užsiregistravęs asmuo gauna autentišką UAS naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius. Kodas turi būti įskaitomas be optinių prietaisų pagalbos iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

  Nuo 2023 m. sausio 1 d., kai nauji bepiločiai orlaiviai bus žymimi C klasės ženklais, tą patį kodą reikės įvesti į e-identifikavimo sistemą.

 • Dronų pilotų kvalifikacijos patvirtinimas

  Reikalavimai nuotoliniam pilotui:

  • Ne jaunesnis nei 16 metų;
  • Susipažinęs su bepiločio orlaivio gamintojo pateiktu naudojimo vadovu;
  • Kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas.

  Kvalifikaciją patvirtina:

  • po TKA internetinėje sistemoje užbaigto mokymo kurso ir išlaikyto egzamino gautas internetinio mokymo baigimo pažymėjimas. Jis leidžia vykdyti skrydžius atvirosios kategorijos A1 ir A3 pakategorėse.
  • Turint internetinio mokymo baigimo pažymėjimą, siekiant skraidyti atvirosios kategorijos A2 pakategorėje, privalu savarankiškai baigti praktinį mokymo kursą ir išlaikius papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje gauti kvalifikacijos pažymėjimą.
  • Turint internetinio mokymo baigimo pažymėjimą, siekiant skraidyti specialiosios kategorijos skrydžius, reikia išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje ir gauti Nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą.
 • Drono licencija išlaikyta iki 2020-12

  Bepiločio orlaivio išimtys išduotos iki 2020-12 galioja vienerius metus nuo išdavimo dienos ir galioja pereinamaisiais reglamentos įsigaliojimo metais 2021-2023 m.

 • Kur galėčiau rasti neskraidymo zonas

  Visos Lietuvos numatytos neskraidymo zonos – ORAN.

 • Specialioji skrydžių kategorija

  Reikalavimai skrydžiams specialiojoje kategorijoje:

  • Į šią kategoriją patenka visi skrydžiai, kurių metu kylama aukščiau negu 120 metrų nuo žemės paviršiaus, kai nuotolinis pilotas nemato bepiločio orlaivio vizualiai ir kiti skrydžiai, kurie nepatenka į atvirąją kategoriją.
  • Nuotolinis UAS pilotas prieš skrydį privalo TKA internetinėje sistemoje pateikti prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą.
  • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo bei skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

  Juridiniai asmenys, dažnai vykdantys skrydžius specialiojoje kategorijoje, gali gauti specialius lengvosios UAS naudotojo pažymėjimus (LUC).

  LUC pažymėjimas išduodamas, kai juridinis asmuo įrodo turintis kompetencijas – atsakingus kvalifikuotus specialistus – kurie be atskiro TKA leidimo gali įvertinti skrydžio rizikas, atlikti saugumo veritinimą ir saugiai atlikti skrydį.

  Nuotolinis pilotas, norėdamas vykdyti skrydžius specialiojoje kategorijoje, turi įgyti teorijos žinių pažymėjimą. Tam reikia:

  • baigti teorijos žinių mokymo kursą ir išlaikyti internetinį egzaminą TKA sistemoje;
  • išlaikyti papildomą teorijos žinių egzaminą TKA egzaminavimo klasėje.

  Taip pat nuotolinis pilotas turi užbaigti praktinius mokymus ir gauti praktinių įgūdžių ugdymo pažymėjimą, kurį išduoda tokiai veiklai TKA pripažinta įstaiga.

 • Sertifikuotoji skrydžių kategorija

  Sertifikuotajai kategorijai priklausančių bepiločių orlaivių pavyzdžiai – drone taxi, daugiau kaip 150 kg sveriantys bepiločiai orlaiviai ir pan.

  Šiai kategorijai priklauso ypač sudėtingomis sąlygomis vykdomi bepiločių orlaivių skrydžiai.

  Sertifikuotosios kategorijos reikalavimai:

  • Bepiločio orlaivio savininkui privaloma užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje.
  • Sertifikuotą orlaivį privaloma registruoti TKA – taikomi tinkamumo skraidyti reikalavimai, o bepiločiai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre.
  • Nuotolinis bepiločio orlaivio pilotas prieš skrydį privalo internetinėje sistemoje pateikti TKA prašymą ir pridėti skrydžio rizikos vertinimą.
  • TKA išduoda naudojimo leidimą, jeigu po prašymo ir skrydžio rizikos vertinimo padaroma išvada, kad atsižvelgta į veiklos riziką, o rizikos mažinimo priemonių, susijusių su veiklos sąlygomis skrydžiui vykdyti, jį vykdančio personalo gebėjimais ir bepiločio orlaivio techninėmis savybėmis, derinys yra adekvatus ir pakankamai patikimas skrydžio saugai užtikrinti, atsižvelgiant į identifikuotą riziką ant žemės ir ore.

Sėkmingai skraido

Jūsų krepšelis tuščias.
Siūlome įsigyti:
Matyti daugiau prekių